top of page

TOUCHPRO® EUROPE EN...

BALENS VERZEKERINGEN

Algemene informatie

Wanneer je als masseur aan het werk bent in je eigen praktijk of bij derden, kan het gebeuren, dat er iets niet helemaal goed gaat. Het kan zijn, dat iemand anders letsel oploopt, er spullen beschadigd worden of dat je zelf tijdelijk niet in staat bent om je werk als masseur uit te oefenen. Het liefst staan we hier zo min mogelijk bij stil, maar toch is het belangrijk om voor jezelf goed na te denken, wat je hiermee wilt. Deze informatie kan je hierbij helpen.

Beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

De Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven en beroepen (AVB) beschermt je tegen financiële aanspraken door derden. Deze verzekering dekt schade aan personen en zaken en de schade die daaruit voortvloeit, als vast staat, dat je daarvoor aansprakelijk bent.

 

De dekking is onder andere voor:

 • Letsel of benadeling van de gezondheid, al dan niet met de dood tot gevolg;

 • Beschadiging, vernietiging of verdwijning van zaken van derden (met inbegrip van verontreiniging of vervuiling daarvan).

Bij evenementen vallen onder de verzekering ook:

 • De kosten van verweer bij ongegronde aanspraken;

 • De kosten ter voorkoming of vermindering van schade;

 • De wettelijke rente.

Een uitgebreide beschrijving over waar een beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering goed voor is, vind je hier. Dit stuk is geschreven door David Balens, Managing Director van Balens Ltd. Balens Verzekeringen is een gespecialiseerde assurantiemakelaar.

Aanbieding

Voor al onze klanten  heeft TouchPro® Europe een overeenkomst gesloten met Balens voor een uitstekende bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheidsverzekering. De uitgebreide dekking en de soorten therapieën, die onder de verzekering vallen staan duidelijk beschreven in het aanvraagformulier.

TPE Pro's ontvangen een aanvullende korting op het premiebedrag per jaar, waardoor je per jaar slechts €120,- betaalt inclusief alle kosten. Tevens kun je gebruik maken van de scherpe tarieven van hun arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Cusisten, die bij ons de opleiding Stoelmassage volgen, ontvangen tijdens hun opleiding zelfs 50% korting op de premie van de bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

 

Verzekeringen aanvragen

Wil je je goed verzekeren tegen bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheid bij Balens? Of wil je je verzekering voor het moment, dat je arbeidsongeschikt zou worden? Volg dan de onderstaande stappen:

 1. Download het formulier Bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheidsverzekering

 2. Download het formulier Bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor studenten;

 3. Voor de aanvraag van een bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheidsverzekering print je de pagina’s 9 en 10 uit van het betreffende formulier. Vul dit formulier in en vergeet niet je Licentienummer op het formulier te vermelden;

 4. Maak scans of kopieën van je relevante diploma’s en certificaten en stuur deze documenten samen met het aanvraagformulier per mail, post of fax naar Balens;

 5. Voor de aanvraag van een individuele ongevallen- en arbeidsongeschiktheidsverzekering print je het betreffende formulier uit en vul je de verklaring in;

 6. Stuur dit formulier per mail, post of fax naar Balens.

 

Na ontvangst van je aanvraag controleert Balens bij ons of je actief TPE Pro bent en aan al onze licentievoorwaarden voldoet, of dat je bij ons de opleiding volgt. Aansluitend verzorgt Balens een voor jou op maat gemaakte polis en regelt de betaling. Je betaalt rechtstreeks aan Balens; TouchPro Europe zit hier niet tussen. 

Let op: De korting op de premie geldt alleen, zolang je actief TPE Pro bent of de opleiding bij ons volgt. Na opzegging van je licentie betaal je de normale, hogere premie. Na het behalen van je diploma betaal je afhankelijk van je eigen wensen de normale, hogere premie of krijg je bij het aangaan van een licentie de daaraan gekoppelde korting bij Balens.

Na acceptatie door Balens kun je je huidige verzekering opzeggen, bijvoorbeeld via deze opzeggingsbrief. Als je je huidige verzekering meer dan een jaar geleden hebt afgesloten, dan heb je recht op restitutie van de vooruitbetaalde premie.

Contactgegevens Balens

Voor vragen en de uitgebreide polisvoorwaarden kun je contact opnemen met Balens Verzekeringen zelf. De directe contactgegevens zijn:

Telefoon: 0800 022 0932 (gratis)

Mail:        info@balensverzekeringen.nl

Website:  www.balensverzekeringen.nl

Anker 1
Anker 2
Anker 3
bottom of page